ΤΕΝΤΕΣ

ΔΕΞΙΩΣΗ ΓΑΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

In Tέντες / Δεξιώσεις / Φωτισμός

GRAND RESORT

In Tέντες / Ηχητική κάλυψη / Κατασκευές / Τράσσες / Περίπτερα / Φωτισμός

ΔΕΞΙΩΣΗ ΓΑΜΟΥ, ECALI CLUB

In Tέντες / Δεξιώσεις / Φωτισμός

ΔΕΞΙΩΣΗ ΓΑΜΟΥ, ΚΗΦΙΣΙΑ

In Tέντες / Δεξιώσεις / Κατασκευές / Τράσσες / Περίπτερα / Πίστες χορού / Φωτισμός

ΔΕΞΙΩΣΗ ΓΑΜΟΥ, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ

In Tέντες / Δεξιώσεις / Πίστες χορού / Φωτισμός

ΔΕΞΙΩΣΗ ΓΑΜΟΥ, ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗ

In Tέντες / Δεξιώσεις / Κατασκευές / Τράσσες / Περίπτερα / Φωτισμός

ΔΕΞΙΩΣΗ ΓΑΜΟΥ, GRAND RESORT ΛΑΓΟΝΗΣΙ VEGHERA

In Tέντες / Δεξιώσεις / Φωτισμός

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΤΥ, ΑΘΗΝΑ

In Tέντες / Δεξιώσεις / Πάρτι / Φωτισμός

ΠΑΡΤΥ ΓΑΜΟΥ, ΕΚΑΛH CLUB

In Tέντες / Δεξιώσεις / Πάρτι / Φωτισμός

ΠΑΡΤΥ ΓΑΜΟΥ ΣΥΓΓΡΟΥ

In Tέντες / Δεξιώσεις / Ηχητική κάλυψη / Πάρτι / Φωτισμός

ONCE, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

In Tέντες / Κατασκευές / Τράσσες / Περίπτερα / Φωτισμός

ΔΕΞΙΩΣΗ ΓΑΜΟΥ, ΕΚΑΛΗ CLUB

In Tέντες / Δεξιώσεις / Κατασκευές / Τράσσες / Περίπτερα / Φωτισμός